Comparteix:

Presentació

La Càtedra Mir-Puig va ser creada l’any 2018 per un acord entre la Universitat Politècnica de Catalunya i la Fundació Privada Cellex. Ha tingut per objecte realitzar accions i projectes de foment, promoció, divulgació, difusió i recolzament de les matemàtiques i, més generalment, d’incentivar i acompanyar les vocacions científic-tecnològiques entre els joves estudiants, tant preuniversitaris com universitaris.

La creació de la Càtedra va cristal·litzar una col·laboració entre les dues institucions iniciada l’any 2003 amb el CFIS i des del 2012 amb altres activitats formatives, com el programa de Beques CiMs-Cellex per al Batxillerat Internacional.

Des de la data de la seva creació la Fundació Privada Cellex, fundada pel Dr. Pere Mir i Puig, ha dut a terme inversions a favor de diverses institucions científiques i centres de recerca. La col·laboració amb la UPC mitjançant aquesta Càtedra ha canalitzat les accions formatives de la Fundació.

La Càtedra Mir-Puig va concloure el 31 de desembre de 2023.