Objectius de la càtedra

La Càtedra Mir-Puig va concloure la seva activitat el 31 de desembre de 2023.

Durant la durada de la seva activitat, la càtedra s'ha encarregat de:

  • Promoure la formació en matemàtiques, ciències i enginyeries, tant a nivell preuniversitari com a nivell universitari dins de la UPC.
  • Crear programes de detecció i acompanyament acadèmic del talent científic-tecnològic jove.
  • Desenvolupar accions de suport per tal que els joves talentosos puguin encarar uns estudis científic-tècnics exigents i d'excel·lència.
  • Emprendre accions i programes de difusió de les matemàtiques adreçats a tots els nivells de l'ensenyament.
  • Promoure accions de difusió de les matemàtiques per al públic general.